Logo Wereld

Home
Projecten
Energiebronnen
Waterstof-economie
Symposia
Rapport
Sponsors
FAQ

Rapport over de NOx problematiek.

Dit rapport zet op populair-wetenschappelijke wijze uiteen waarom wij moeten stoppen met het verbranden van kool-waterstoffen.
Wij zijn de enige levende wezens die stikstofoxyden vervaardigen d.m.v. het verbranden van koolwaterstoffen.
De ergste oorzaken hiervan zijn de zuigermotoren; die onder hoge druk met hoge temperaturen de chemische reactie te weeg brengen waarbij de stikstof en zuurstof aan elkaar verbonden worden. Het z.g. NOx.
De 'X' staat hierbij voor 1001 variaties, waarvan een groot aantal een heel lange halfwaardetijd hebben, waarbij het tussen de 20,00 en 40,000 jaar duurt tot het afgebroken wordt.
Het is een zwaar giftig gas dat zeker 1 meter de grond inkruipt en alles groeit en bloeit aantast. De gegevens hierover zijn te vinden in uitgaven van de 'WorldWatch Institute'.

In een Staatscourant van 1985 staat als eis vermeld dat in 1995 het percentage ppm's van stikstofoxydes met 60% dient te worden teruggebracht en dat in de toekomst steeds verder gereduceerd dient te worden, maar wat blijkt? ..... Het is zowel in de industriele als in de mobiliteitsstructuur met 400 % toegenomen!

Eveneens is het aantal kankergevallen in de afgelopen decennia steeds maar toegenomen Dat kan geen toeval zijn, en de relatie met de stikstofoxydes is dan ook zeer aannemelijk te noemen!!!!!

© EH2ESS, For a Clean World Webmaster