Logo Wereld

Home
Projecten
Energiebronnen Waterstof-economie
Symposia
Rapport
Sponsors
FAQ

Energiebronnen

FOSSIELE BRANDSTOFFEN

Heden ten dage nog de meest gebruikte bron van energie

WINDENERGIE

Vanaf Oud-Hollandse windmolens tot en met de moderne molens aan toe: onrendabel d.m.v. hoge investerings - en onderhouds-kosten
Daarbij onbetrouwbaar door fluctuerende en veranderlijke wind. Gevolg grote slijtage en daardoor veel onderhoud en stilstand.
Hierbij verwijs ik naar het boekje met de titel Windmolens van ir. J.A.Halkema.
Hierin stelt hij dat windmolens slechts voor eenvijfde van hun vermogen effectief zijn of nog minder.

ZONNE-ENERGIE

Collectoren - goed, maar weinig opbrengst
Zonnecellen - goed, maar relatief te duur door hoge fabricagekosten
Spiegelrecievers met hete olie: goed in de woestijn

KERNENERGIE

Niet voor kleinschalige toepassing.

BIOMASSA

Niet geschikt voor kleinschalig gebruik, behalve in China waar een groep mensen hun organisch afval omzetten in gas om erop te kunnen koken.

METALLURGIE

Zink in zwavelzuur geeft waterstofgas (nog niet voor particuliere toepassingen.)

AERODYNAMICA

Creëren van implosies met vacuüummachine: een energie machine.
De vacuümmachine zet liftkracht, centrifugaalkrachten en vacuümkracht om in bruikbare energie. Onuitputtelijk en volstrekt niet vervuilend.

© EH2ESS, For a Clean World Webmaster