Logo Wereld

Home
Projecten
Energiebronnen Waterstof-economie
Symposia
Rapport
Sponsors
FAQ

De VacUnergy machine : ENERGIE UIT VACUUM

Een innovatieve machine die energie genereert uit een vacuum.

Naast wind, zon, waterkracht en andere 'natuurlijke' krachten is ook het "vacuum" een natuurverschijnsel, dat als energiebron kan dienen.

De energie die hieruit gehaald kan worden, is evenals bovengenoemde bronnen onuitputtelijk en schoon, maar niet afhankelijk van zon en wind.

Stichting EH2ESS heeft een machine ontworpen die energie kan halen uit vacuum: de VacUnergy machine. Het idee zelf is al 25 jaar geleden ontstaan en geregistreerd. Nu is na vele jaren van denk-, rekenwerk, onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden het prototype van de VacUnergy machine eindelijk gereed.

De machine bestaat uit een machine met 5 tegen elkaar indraaiende schoepen, die aerodynamisch gevormd zijn. Als deze machine aangedreven wordt en op een bepaalde snelheid komt, ontstaat er op meerdere plaatsen een vacuum, waarna 12 implosies p/s optreden. De krachten van die implosies worden aan de vertikale as doorgegeven, waardoor een generator aangedreven wordt. Op deze manier wordt schone energie gecreëerd.

Het gehele projekt is ondergebracht in de Stichting EH2ESS, die dan ook licenties kan uitgeven. De stichting heeft als een van haar doelstellingen het promoten van waterstoftechnologie in zijn algemeenheid, en de toepassingen daarvan voor economisch gebruik in het bijzonder.

Helaas is voor de productie van waterstof veel elektrische energie nodig, hetgeen met de huidige opwekkingsmethoden te duur en te vervuilend is. Vanuit dat gegeven is door de stichting gezocht naar schonere en goedkopere methoden om die elektriciteit op te wekken. Met de VacUnergy machine is de oplossing voor dit probleem in zicht.

De VacUnergy machine zal ertoe bij kunnen dragen de mensen een grotere onafhankelijkheid te geven, zoals in de vorige eeuw het geval was met de automobiel, wasmachine, koelkast, etc. De VacUnergy zou namelijk in de toekomst in combinatie met de brandstofcel kunnen realiseren dat ieder huis/bedrijf, ofwel economische eenheid, zijn eigen 'energiecentrale' heeft.

Filmpje van onze eerste prototype machine in beweging.

Cavicator, Schone energie genereren - EH2ESS: Energie-Energiebronnen VacUnergie machine
Logo Wereld

Home
Projecten
Energiebronnen Waterstof-economie
Symposia
Rapport
Sponsors
FAQ

De EH2ESS Cavicator


Het EH2ESS CAVICATOR project behelst een Electro-chemisch proces waarbij koolwaterstoffen direct omgezet worden in electriciteit. Dit dus niet via een verbrandingsproces, waardoor geen uitstoot van CO2 en NO2 plaatsvindt.

Hoe verloopt nu zo'n proces?
De Cavicator (een apparaat ter grootte van een accu) wordt geïnjecteerd met koolwaterstoffen zoals benzine, LPG, diesel, biogas, alcohol. Deze stoffen worden door de cavicator geactiveerd via stoom (gas) in waterstofgas - zuurstof- koolstof.
Door een katalysator worden de koolstofdeeltjes eruit gehaald. De resterende stroom gaat naar een stoomelectrolyse waardoor het waterstofgas en de zuurstof gescheiden worden. Deze 2 gassen gaan afzonderlijk naar een brandstofcel.
Een stek van een brandstofcel maakt per cm2 2 Volt bij 200 mA. Wij gaan uit van een stek van 24 V bij 200 A.
Die stroom wordt gebruikt om Lithium-tractie-accu's op te laden, die dan op hun beurt weer een frequentieregelaar of omvormer voeden.
De omvormer voor thuis-gebruik, evt. netgekoppeld. De frequentieregelaar kan een A-Synchrone motor aansturen van +/- 30 kW voor "mobiliteitsdoeleinden".
Het uiteindelijke doel van dit Cavicator proces is gelegen in de noodzaak om de voor de mens en dier zeer schadelijke NO2 emissies terug te dringen. Deze NO2-problematiek is publiekelijk niet zo bekend, maar het is een zwaar giftig gas dat evenals CO2 bij alle verbrandingsprocessen vrijkomt.

Dit is een korte uiteenzetting van het 'EH2ESS Cavicator project'.

Dit idee is afkomstig van het EH2ESS team en gedeponeerd o.a. bij de belastingdienst.

© EH2ESS, For a Clean World Webmaster