Logo Wereld

Home
Projecten
Energiebronnen
Waterstof-economie Symposia
Rapport
Sponsors
FAQ

Abstract

ENERGIE UIT VACUüM door K.W. van de Wall

Om van een WATERSTOFGAS-economie een succes te maken is er op de eerste plaats een nieuwe schone en onuitputtelijke energiebron nodig.

EH2ESS heeft dat gevonden in een spectaculaire natuurkundige energiebron, namelijk: Het Vacuüm
De nieuwe natuurmechanica heeft ons daartoe een handreiking gegeven. Het spectaculaire zit hem in het feit dat nooit eerder iemand op het denkbeeld gekomen is om op deze manier gebruik te maken van het verschijnsel Vacuüm.

Onze wereld is reëel, concreet, niet abstract, hetgeen niet betekent dat fantaseren verboden is. Het is nu juist onze fantasie , ons beeldend vermogen, waardoor nieuwe gedachten en ideeën ontstaan en de vooruitgang verwezenlijkt wordt.

© EH2ESS, For a Clean World Webmaster