Logo Wereld

Home
Projecten
Energiebronnen
Waterstof-economie Symposia
Rapport
Sponsors
FAQ

Conclusie

De Gyro-Vacu-Energie machine is een open atmosferische machine, zoals een straalmotor.
Dit is niet zomaar uit de lucht komen vallen; er is zeker zo'n kwart eeuw langdurig aan gewerkt, veel hobbels zijn in dit proces overwonnen en stap voor stap is er vooruitgang geboekt om te komen tot een permanente schone energievoorziening, gebruik makend van een natuurlijk verschijnsel, het welbekende vacuüm(onderdruk)

De Gyro-vacu-energie-machine is relatief eenvoudig te bouwen en ook met begeleiding heel goed te realiseren voor landen met minder technische achtergrond en kennis.

Deze fenomenale machine zal de wereld in positieve zin doen veranderen.

Het ongebreideld consumeren van fossiele brandstoffen zal de grootste blunder blijken te zijn van de 20ste technologische eeuw.

Dit niet alleen wegens uitputting en opraken van deze bodemschatten en brandstoffen, maar meer nog wegens het feit, dat als koolwaterstoffen verbrand worden in ons open atmosferische leefgas er CO2 (broeikaseffect) en NOx (giftig voor mens en natuur) ontstaan.
Over deze klimatologische- en gezondheidsproblematieken zullen we hier niet nader uitweiden, daarover wordt momenteel genoeg geschreven en geproken.

Een van de weinige negatieve aspecten is het geluidseffect. Implosies maken een vrij schel geluid, te vergelijken met een sirene.
De oplossing daarvoor is gelukkig wel voorhanden o.a. in de vorm van tegen-geluid. Dit kan op betrekkelijk eenvoudige wijze met heel weinig energie tot nul worden teruggebracht.

© EH2ESS, For a Clean World Webmaster