Logo Wereld

Home
Projecten
Energiebronnen
Waterstof-economie Symposia
Rapport
Sponsors
FAQ

Introductie

Als stichting voor onderzoek en ontwikkeling van permanente schone energievoorziening zijn wij op zoek naar de beste combinatie van electrolyse, brandstofcel en opslagmogelijkheden om onze energiedrager Waterstof te gebruiken voor verwarming en electra, in gedecentraliseerde vorm.
Iedere economisch eenheid zal toch in de toekomst zichzelf moeten kunnen voorzien van energie, waarbij de eenheden ook kunnen bestaan uit clusters.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er nooit een waterstofeconomie tot stand zal komen als er geen goede, goedkope en schone energiebron gevonden wordt, die ook bijdraagt aan mogelijkheden tot die decentralisatie.
Er is immers voor de productie van waterstofgas zeer veel energie nodig. Koolwaterstoffen- en biogas verbranding, wind- zonne-waterkracht, kernenergie e.d. geven allen minder of meer schone resultaten, het een duurder dan het ander, maar geen van al deze produktiemethoden is geschikt voor decentralisatie.

Dat er in de wereld nog een grote, nog nooit toegepaste onuitputtelijke energiebron bestaat is nog niet ontdekt Het Vacuüm kan gerealiseerd worden uit onze leefgasdruk, gebruik makend van gyroscopische technologie en aerodynamica. Daartoe is een werktuigbouwkundige machine ontwikkeld.

De Vacuümmachine

© EH2ESS, For a Clean World Webmaster