Logo Wereld

Home
Projecten
Energiebronnen
Waterstof-economie Symposia
Rapport
Sponsors
FAQ

VacUenergy

De VacUnergy machine : ENERGIE UIT VACUUM

Een innovatieve machine die energie genereert uit een vacuüm

Naast wind, zon, waterkracht en andere natuurlijke krachten is ook het vacuüm een natuurverschijnsel, dat als energiebron kan dienen. De energie die hieruit gehaald kan worden, is evenals eerdergenoemde bronnen onuitputtelijk en schoon, maar niet afhankelijk van zon en wind.

Stichting EH2ESS heeft een machine ontworpen die energie kan halen uit vacuum: de VacUnergy machine. Het idee zelf is al 25 jaar geleden ontstaan en geregistreerd. Nu is na vele jaren van denk-, rekenwerk, onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden het prototype van de VacUnergy machine eindelijk gereed.

De machine bestaat uit een machine met 5 tegen elkaar indraaiende schoepen, die aerodynamisch gevormd zijn. Als deze machine aangedreven wordt en op een bepaalde snelheid komt, ontstaat er op meerdere plaatsen een vacuüm, waarna 150 implosies p/s optreden. De krachten van die implosies worden aan de vertikale as doorgegeven, waardoor een generator aangedreven wordt. Op deze manier wordt schone energie gecreëerd.

Het gehele projekt is ondergebracht in de Stichting EH2ESS, die dan ook licenties kan uitgeven. De stichting heeft als een van haar doelstellingen het promoten van waterstoftechnologie in zijn algemeenheid, en de toepassingen daarvan voor economisch gebruik in het bijzonder.
Helaas is voor de productie van waterstof veel elektrische energie nodig, hetgeen met de huidige opwekkingsmethoden te duur en te vervuilend is. Vanuit dat gegeven is door de stichting gezocht naar schonere en goedkopere methoden om die elektriciteit op te wekken. Met de VacUnergy machine is de oplossing voor dit probleem in zicht.

De VacUnergy machine zal ertoe bij kunnen dragen de mensen een grotere onafhankelijkheid te geven, zoals in de vorige eeuw het geval was met de automobiel, wasmachine, koelkast, etc. De VacUnergy zou namelijk in de toekomst in combinatie met de brandstofcel kunnen realiseren dat ieder huis/bedrijf, ofwel economische eenheid, zijn eigen energiecentrale heeft.

Technische documentatie Rechts klikken om te bewaren
Technical documentation (English) Right Click to Download

Copyright Stichting EH2ESS, K.W. van de Wall.

© EH2ESS, For a Clean World Webmaster